Privacybeleid

Restrived, gevestigd aan Brouwerijstraat 48, 1910 Kampenhout, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

 • https://www.restrived.com - https://www.restrived.be
 • Brouwerijstraat 48, 1910 Kampenhout, België
 • +32467000450
 • hallo@restrived.com

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Restrived verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer u op onze website surft:

 • IP adres
Bij het aanmaken van een account:
 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Bij het plaatsen van een bestelling:
 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsdetails
Bij inschrijving voor de nieuwsbrief:
 • E-mailadres
 • Voor-en achternaam

VOOR WELKE DOEL EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Resrived verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Restrived analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

Restrived bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

IP-adres via Google Analytics: 26 maanden.
Gegevens verkregen door het aanmaken van een account: totdat u uw account verwijdert.
Gegevens verkregen door het plaatsen van een bestelling: totdat u uw account verwijdert.
Gegevens verkregen door inschrijving op de nieuwsbrief: totdat u zich afmeldt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Restrived verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens verantwoordelijk blijft voor deze verwerkingen.

COOKIES OF SOORTGELIJKE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Restrived gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Resrived gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden tevens gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via uw browserinstellingen verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS BEKIJKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hello@restrived.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Restrived zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Restrived wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGEN

Restrived neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@restrived.com.

Alle persoonlijke informatie die wij ontvangen, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken en verwerken gegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.